Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/9/1/91aa49c1-3dfb-4b86-bb1f-abb9e9dc2e72/stuvital.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/9/1/91aa49c1-3dfb-4b86-bb1f-abb9e9dc2e72/stuvital.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600
O nás – Stuvital.sk

Warning: A non-numeric value encountered in /data/9/1/91aa49c1-3dfb-4b86-bb1f-abb9e9dc2e72/stuvital.sk/web/wp-content/themes/stuvital/framework/modules/title/title-functions.php on line 446
 

O nás

logo

Spoločnosť Stuvital, s.r.o. vznikla v roku 2009 ako prvá výskumno – vývojová spin-off spoločnosť pod záštitou Slovenskej Technickej Univerzity (STU) pri  Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) v Bratislave.

FCHPT  STU okrem informačných zdrojov akademickej obce poskytla i zázemie pre vedecko – aplikačnú činnosť v laboratóriách fakulty.

Vznik spoločnosti bol predovšetkým motivovaný rozvíjaním poznatkov získaných pri vedecko-výskumnej činnosti na univerzitnej pôde ako aj snahou aplikovať poznatky v praxi. Cieľom je poskytovať efektívny transfér poznatkov formou riešení pre priemyselnú prax v jednotlivých odvetviach chemických a potravinárskych technológií.

Transferom  poznatkov do praxe a poskytnutím priestoru pre realizáciu ideí, ktoré vo výrobných podnikoch často nie je možné dostatočne podporiť z dôvodov časových či personálnych, otvárame priestor pre obojstrannú spoluprácu medzi svetom výskumu & vývoja a svetom priemyselnej výroby.

Boj o zákazníka a ekonomická efektivita vyžadujú neustály prehľad a preverovanie možností ako a v čom byť lepší. Realizácia inovatívnych zmien a systematický výskum a vývoj sú jednou z kľúčových aktivít pre rozvoj každého výrobného podniku. Ak hybnou silou ekonomiky je výroba, tak vývoj, inovácie a ďalší rozvoj predstavujú kráľovskú disciplínu ekonomického rozvoja.

Naše aktivity

Výskumná činnosť

Činnosť spoločnosti sa orientuje na výskum a inovatívne riešenia pre prax najmä v oblasti mikrobiológie, biotechnológií a potravinárskych technológií. Niekoľkoročné pracovné skúsenosti v oblasti aplikovaného vývoja a skúsenosti našich partnerov, poskytujú v kooperácií vysokú hodnotu dosiahnutých výsledkov.

Vedomosti, poznatky a skúsenosti

Využívame poznatky z fyzikálnej chémie, mikrobiológie, biochémie, potravinárstva a ďalších odvetví, ktoré vieme spájať v jednotný celok. Výnimočné spojenie v podobe vedomostí a individuálneho prístupu, poskytuje technologické zázemie pre potreby obchodných partnerov.

Tímová spolupráca

Špecializované tímy spoločnosti analyzujú problémy a operatívne riešia úlohy, podľa typu zamerania, alebo zadania partnera. Veríme, že aktívna spolupráca medzi praxou a aplikovaným vývojom prinesie pre našich partnerov hodnoty, v podobe nových produktov, technológií či postupov.

Zameranie činnosti

Zameriavame sa najmä na oblasti  zefektívňovania výrobných procesov, ich inovácií, zvyšovania rentability a hľadania riešení konkrétnych problémov.

Potenciál vidíme predovšetkým v inováciách, ako v kľúčovom prostriedku pre zvyšovanie úrovne, kvality procesov aj finálnych výrobkov.

Sme presvedčení, že udržateľná prosperita je dosiahnuteľná prostredníctvom aktívnej spolupráce medzi výrobnou a výskumno-vývojovou sférou. Produkcia nových hodnôt v podobe kvalitných, dômyselných a zdraviu prospešných produktov, prináša úžitok a zvyšovanie kvality života.

stuvital-cinnost
test tubes

Program spoločnosti

Programom spoločnosti je poskytovanie odborných výskumno – vývojových služieb, ale aj produktov z vlastného aplikovaného vývoja a výskumu, najmä v nasledovných oblastiach:

  • potravinársky priemysel
  • potravinárske technológie
  • funkčné potraviny
  • biotechnológie
  • biopalivá

Činnosť a zabezpečenie prevádzkových potrieb spoločnosti je vybudované v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Naše zručnosti & skúsenosti

Doterajšie aktivity spoločnosti STUVITAL sa zamerali najmä na riešenie potravinárskych a biotechnologických aplikácií, avšak momentálne participuje i na projektoch z industriálneho odvetvia petrochémie.

Metodický zber, analýza a vyhodnocovanie údajov

Zvyšovanie odborných zručnosti pracovníkov

Aplikovaný a experimentálny vývoj a výskum

Individuálne riešenia pre špecifické požiadavky

Naše ciele

stuvital-nase-ciele

Transfer vedy do praxe

Analýza aktuálnych problémov v praxi a poskytovanie riešení

Spolupráca vývoja & výskumu s komerčnou sférou a priemyslom

Poskytovanie vlastných výrobkov a technológií

Zlepšenie kvality života a zdravia prostredníctvom výživy

m
Využívame moderné technológie

Moderné laboratórne vybavenie a vypracované metodiky práce sú základom každého úspešného riešenia. Disponujeme kvalitnými a presnými meracími zariadeniami, neustále rozširujúcimi sa metodikami práce a softvérom na mieru.

m
Tímová práca & Zdieľanie poznatkov

Úzky tím špecialistov na rôzne oblasti vedy a techniky (chémia, informatika, strojárstvo) rozvíja a využíva nové poznatky, ktoré ďalej aplikuje vo výskumnej práci a výrobnom procese. Synergia informácii v našom tíme tvorí silnú stránku Stuvital s.r.o.

a
Analýza údajov & Tvorivá činnosť

Pokrokové riešenia vyžadujú dôslednú analýzu údajov z procesu. Pri riešení jednotlivých projektov využívame moderné analytické nástroje a poznatky, na ktorých základe generujeme vlastné riešenia na mieru.